menu
Volba jazyka  KontaktKariéra  Home
  • Ochrana dat

Google Analytics

Tato internetová stránka využívá nástroj Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání internetové stránky. Informace uložené v souboru cookie o Vašem využívání této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho využívání internetové stránky, aby bylo možné sestavit zprávy o aktivitách na internetové stránce pro jejího provozovatele a poskytovat další služby spojené s používáním internetové stránky a Internetu. Google tyto informace také případně předá třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany tato data zpracovávají z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s ostatními daty Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě podle okolností nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Používáním této internetové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováváním Vašich zaznamenaných dat společností Google výše popsaným způsobem a k výše popsanému účelu.

Souhlas se získáváním a ukládáním údajů lze kdykoli s platností do budoucna zrušit. Naši kontaktní adresu pro zrušení souhlasu naleznete v našem impressu. Alternativně můžete použít deaktivační add-on Google Analytics, pokud je pro Váš prohlížeč k dispozici.

Upozorňujeme na to, že tato internetová stránka používá Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()" a IP adresy jsou proto dále zpracovávány pouze ve zkrácené formě, aby byla vyloučena přímá dosažitelnost osob.