menu
  • Inženýring

Od počátku

Z našich znalostí technologických postupů lití naši zákazníci profitují již během fáze vytváření návrhů. V prostředí aplikace CAD/CAE dovedeme optimálně sladit funkce součástky se specifiky licího procesu.