menu

DÍKY nízkouhlíkovému zinku O 75 % MÉNĚ EMISÍ CO2

Milník v otázce udržitelnosti u nás nastává zavedením "nízkouhlíkového zinku", čímž se výrazně snižují emise CO² v dodavatelském řetězci.

Nízkouhlíkový zinek je těžený a vyráběný výhradně jen s využitím zelené energie. Tento zinek je surovinou pro námi používanou slitinu ZN410. Pro naše zákazníky je důležité, že svým složením nízkouhlíkový zinek ZN410 přesně odpovídá konvenčně vyráběné slitině se všemi vlastnostmi a přednostmi. Je tedy rozdíl ve výrobě zinku, ale slitina je stále stejná.

Použitím nízkouhlíkového zinku se snižuje stopa CO2 v našich tlakových odlitcích o 75% na méně než 1,4 kg CO² na jeden kilogram zinku. Konvenčně vyráběné slitiny ZN410 vykazují v porovnání k nízkouhlíkové slitině ca. 4,4 kg CO2 na jeden kilogram zinku.*

Udržitelnost je obsažená v DNA naší skupiny od samého počátku. Proto jsou POWER-CAST Ortmann s.r.o, POWER-CAST Ortmann a POWER-CAST Drumeta průkopníky při nasazení nízkouhlíkového zinku.  

 *Zdroj: Boliden, Deutsches Umweltbundesamt

ZÁKZNÍCI PROFITUJÍ HNED DVAKRÁT 


+ díky výrazně lepší bilanci CO2                   + bez vícenákladů

dodavatelském řetězci

„Použitím nízkouhlíkového Norzaku Z410 dosahujeme jasného zlepšení naší vlastní firemní bilance CO2. Zároveň tím vytváříme pro naše zákazníky tu nejlepší podmínku k tomu, jak odlehčit svým dodavatelským řetězcům s co nejnižšími hodnotami emisí CO2,“ říká Jochen Gerlach, jednatel skupiny POWER-CAST. Christine Marin, společnice podniku a od počátku listopadu roku 2021 viceprezidentka hospodářského sdružení Metalle, dodává: „To je důležité zejména s ohledem na zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci, který od příštího roku vstupuje v platnost a bude platit pro celou Evropskou unii. Podniky, které jsou připraveny na tento budoucí předpis, si tím mohou zajistit výraznou měrou též ekonomické výhody.“

BEZKONKURENČNĚ EKOLOGICKÝ

Tlakové lití ze zinku je efektivní metoda výroby odlitků. Jejich vlastnosti jako vysoká pevnost, ochrana proti elektromagnetickému záření anebo velmi dobrá tepelná vodivost umožňují široké spektrum použití tlakových odlitků ze zinku. Pomocí moderních odlévacích strojů jsou s použitím malého množství materiálu vyráběny filigránské a extrémně tenkostěnné odlitky s maximální rozměrovou stálostí a těmi nejlepšími podmínkami pro následné zušlechtění povrchu. Na konci životního cyklu se dají odlitky ze zinku kompletně a téměř beze ztrát recyklovat.

Ve spojení s cirkulární ekonomikou a udržitelností, jakož i efektivností moderních tavicích a odlévacích zařízení je použití tlakových odlitků ze zinku ve skupině POWER-CAST s nízkouhlíkovým Norzakem 410 bezkonkurenčně ekologické.