menu

DÍKY nízkouhlíkovému zinku O 75 % MÉNĚ EMISÍ CO2

Milník v otázce udržitelnosti nastává u nás zavedením „nízkouhlíkového zinku“ v tlakovém lití, čímž se výrazně snižují emise CO2 v dodavatelském řetězci. Nízkouhlíkový zinek znamená zinek, který zlepšuje bilanci CO2 a tím také uhlíkovou stopu odlitků vyráběných metodou tlakového lití.

Naše tři pobočky pro tlakové odlévání ze zinku POWER-CAST Drumeta, POWER-CAST Ortmann a POWER-CAST Ortmann s.r.o. patří mezi první podniky na světě, které používají tak zvaný „nízkouhlíkový zinek“. Nízkouhlíkový zinek je zinek těžený a vyráběný výhradně jen s využitím zelené energie. Tím je dosaženo uhlíkové stopy méně než 1,4 kg CO2 na kilogram zinku. Konvenčně vyráběné slitiny Z410 mají v porovnání s tím cca 4,4 kg CO2 na kilogram zinku.*   

*Zdroj: Boliden, Deutsches Umweltbundesamt

ZÁKZNÍCI PROFITUJÍ HNED DVAKRÁT 


+ díky výrazně lepší bilanci CO2                   + bez vícenákladů

dodavatelském řetězci

„Použitím nízkouhlíkového Norzaku Z410 dosahujeme jasného zlepšení naší vlastní firemní bilance CO2. Zároveň tím vytváříme pro naše zákazníky tu nejlepší podmínku k tomu, jak odlehčit svým dodavatelským řetězcům s co nejnižšími hodnotami emisí CO2,“ říká Jochen Gerlach, jednatel skupiny POWER-CAST. Christine Marin, společnice podniku a od počátku listopadu roku 2021 viceprezidentka hospodářského sdružení Metalle, dodává: „To je důležité zejména s ohledem na zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci, který od příštího roku vstupuje v platnost a bude platit pro celou Evropskou unii. Podniky, které jsou připraveny na tento budoucí předpis, si tím mohou zajistit výraznou měrou též ekonomické výhody.“

BEZKONKURENČNĚ EKOLOGICKÝ

Tlakové lití ze zinku je efektivní metoda výroby odlitků. Jejich vlastnosti jako vysoká pevnost, ochrana proti elektromagnetickému záření anebo velmi dobrá tepelná vodivost umožňují široké spektrum použití tlakových odlitků ze zinku. Pomocí moderních odlévacích strojů jsou s použitím malého množství materiálu vyráběny filigránské a extrémně tenkostěnné odlitky s maximální rozměrovou stálostí a těmi nejlepšími podmínkami pro následné zušlechtění povrchu. Na konci životního cyklu se dají odlitky ze zinku kompletně a téměř beze ztrát recyklovat.

Ve spojení s cirkulární ekonomikou a udržitelností, jakož i efektivností moderních tavicích a odlévacích zařízení je použití tlakových odlitků ze zinku ve skupině POWER-CAST s nízkouhlíkovým Norzakem 410 bezkonkurenčně ekologické.