menu

Pro ambiciózní designové nároky

Tlakové odlitky z hořčíku nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné, aby byla součástka obzvlášť lehká a schopná snášet velká zatížení. Materiál přitom dosahuje vysoké tvárnosti a pro dokončovací úpravu jeho povrchu lze využít mnoha různých metod.