menu
 • SAMOZŘEJMĚ FAIRPLAY

Co je dnes také samozřejmostí?

Pro nás jsou to řešení tlakových odlitků a systémů odlehčených konstrukcí na nejvyšší úrovni. Ale ani to nám nestačí. U našich zákazníků a zaměstnanců je kromě toho samozřejmostí, že jednáme spolehlivě, prokazatelně důsledně, se sociální angažovaností, otevřeně vůči světu. Naše přívětivé jednání vychází z tradic rodinné firmy, přičemž jednáme s respektem. Je to pro nás samozřejmé – jak v obchodním životě, tak na fotbale.

SPOLEHLIVĚ

… vůči zákazníkům

 • Dodržení termínů a rychlé vyřízení zakázek
 • Vysoká kvalita
 • Vyvážený poměr cena-výkon

… vůči zaměstnancům

Nejlepší kvalitu a servis nabízejí jen spokojení, zainteresovaní zaměstnanci. Proto je pro nás následující samozřejmostí:

 • Naši zaměstnanci mají vysokou míru zodpovědnosti
 • Týmový duch, jednoduché hierarchie a kreativní prostředí
 • Dodržování a kontrolování zásad bezpečnosti práce v každém sídle firmy

PROKAZATELNÁ UDRŽITELNOST

 • Udržitelné hospodaření spolu s vysokými standardy kvality a ekologickou uvědomělostí jsou již léta základem našeho konání, již dávno předtím, než se z těchto pojmů stala hesla moderní průmyslové výroby
 • Proto postupují všechna pracoviště skupiny POWER-CAST podle jednotných struktur, jež jsou integrální součástí našich směrnic
 • Abychom dlouhodobě zlepšili energetickou efektivitu a využívání energie šetrné ke zdrojům, zavádíme na svých pracovištích postupně systém energetického managementu podle normy DIN EN ISO 50001

SOCIÁLNĚ ANGAŽOVANÍ

Nemluvíme jen o zodpovědnosti, nýbrž ji přebíráme:

Každý rok se angažujeme v mnoha sociálních projektech v okolí našich závodů. Důraz je zde kladen hlavně na podporu dětí, které jsou na podpoře závislé, aby měly stejné šance na vzdělání a tím i na lepší společenský život.

OTEVŘENI SVĚTU

 • Podnik vedený v duchu rodinné firmy. Doma kdekoliv na světě. Dvě složky, které jsou rozhodující pro naši práci
 • Jsme tam, kde nás potřebuje zákazník – s managementem, který mluví jeho jazykem

RODINNÝ

… pro zákazníky:

 • Standard skupiny: stejná kvalita našich výrobků na každém místě ve světě
 • Spojení v naší skupině nás dělá silnými. Jakožto vedoucí firma na trhu jsme schopni nabídnout ve vysoké kvalitě tlakové odlitky ze všech třech neželezných kovů - Zn, Al, Mg - a velký rozsah souvisejících služeb.
 • Rodině vedená firma

… pro zaměstnance:

 • Plochá organizační struktura
 • Dlouhodobé podnikatelské cíle
 • Kontinuální investice do zařízení, budov a pracovních prostředků

RESPEKTUJÍCÍ

 • Základ dobré spolupráce je důvěryhodná komunikace
 • Klíč k úspěchu je, brát svůj protějšek vážně a jednat s ním tak, jak chceme, aby bylo jednáno s námi