menu
  • Tiráž

Kopf Holding GmbH

Heinkelstr. 25
73230 Kirchheim/Teck
Německo

sídlo: Kirchheim
obvodový soud Stuttgart, HRB 727710
identif. daňové číslo: DE 813377204
jednatelé: Willi Kopf, Martin Kopf, Christine Marin, Karl-Rüdiger Zahn

Centrální marketing

Heinkelstr. 25
73230 Kirchheim/Teck
Německo

Fon: +49 (0) 7021 / 97 55-50
Fax: +49 (0) 7021 / 97 55-70
marketing@power-cast.com

Autorská práva

© Copyright Kopf Holding GmbH (Německo). Všechna práva vyhrazena. Text, fotografie, grafy, zvuk, animace a videa jakož i jejich uspořádání na webové stránce power-cast podléhají ochraně autorským právem a jinými ochrannými zákony. Obsah této webové stránky se nesmí pro obchodní účely kopírovat, rozšiřovat, měnit ani zpřístupňovat třetím osobám.

Photos:
© Copyright Jörg Marin, iStockphoto.com/Pleasureofart, Alexandre Zveiger www.photobank.ch 6900 Lugano Switz, Christopher Dodge, fovito, shotsstudio, Imaster, bluedesign, ajr_images, Picture-factory, vvoe, contrastwerkstatt, Syda Productions, zentilia, Rostislav Sedlacek, Paulista, stockyimages, LoloStock, Dominik Pabis, piovesempre, Nezip Yanmaz, torsakrin

Ručení

Tato webová stránka byla připravena s maximální péčí. Přesto nelze převzít záruku za bezchybnost obsažených informací. Jakékoliv ručení za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, je vyloučeno, pokud tyto nejsou způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Pokud se z této webové stránky odkazuje na internetové stránky, které neprovozuje společnost Kopf Holding GmbH, nepřebírá společnost Kopf Holding GmbH žádnou odpovědnost za jejich obsah.