menu
  • Mnohotvárná řešení tlakových odlitků ze hliníku, hořčíku a zinku

Hliník, hořčík, zinek – vše z jedné ruky

Tlakové lití je efektivní technologický postup vhodný pro masovou výrobu dílů. Do tohoto procesu vstupují slitiny neželezných kovů jako hliník, hořčík a zinek. Výroba je zajišťována prostřednictvím moderních plně automatických licích strojů, které zaručují vysokou konstantní kvalitu výroby.

Management kvality podniků skupiny POWER-CAST je certifikován podle DIN EN ISO 9001 popřípadě ISO/TS 16949 resp. IATF 16949. Management ochrany životního prostředí DIN EN ISO 14001 je integrovanou součástí našich směrnic týkajících se provozování technologických zařízení na všech kontinentech a všech pracovištích, kde jsme aktivní.

Abychom šetrně využívali energetické zdroje a dlouhodobě zlepšovali jejich efektivitu, zavedli naše pracoviště systém energetického managementu podle DIN EN ISO 50001.

Avšak odlitky se rozlišují podle materíálu a jeho fyzikálních a mechanických vlastností.