menu
  • Odlévání

Individuální řešení tlakových odlitků z hliníku, hořčíku a zinku

Díky našemu pestrému spektru výkonů dovedeme společně s vámi najít individuální a flexibilní řešení: moderní plně automatizované odlévací stroje přitom zaručují konstantní vysokou kvalitu.


Uzavírací síly

Tlakové odlitky z hliníku 1 600 – 8 400 kN

Tlakové odlitky z hořčíku
Teplá komora 1 250 – 5 600 kN
studená komora 3 200 – 13 500 kN

Tlakové odlitky ze zinku 200 – 2 000 kN
Multi-slide technologie 73 kN