menu
  • Montáž konstrukčních celků

Montáž jednotlivých součástek až po komplexní konstrukční celky

Nejmodernější principy výroby, které používáme při vývoji montážních zařízení – jako „One Piece Flow“ (jednokusový výrobní tok) a „Poka Yoke“ (metoda umožňující detekci a okamžitou nápravu chyb) – zaručují našim zákazníkům efektivní procesy s co nejnižším objemem investic. Podle potřeby dodáváme součástky Just-in-Time (výroba zákazníkem určeného množství výrobků v určeném čase) nebo Just-in-Sequence (výroba zákazníkem určeného množství výrobků v určeném čase dodávaných v pořadí, v jakém budou zákazníkem použity ve výrobě).