menu
  • PRACOVIŠTĚ

  • Vítejte v POWER-CAST

  • O POWER-CAST

  • CO VŠECHNO UMÍME

INŽENÝRING, ODLÉVÁNÍ, MECHANICKÉ OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ

MEET THE FUTURE.NOW.
Můžete s námi plánovat budoucnost. Již dnes.  

Robustní dodavatelské řetězce a ekonomická stabilita naší skupiny zajišťují maximální bezpečnost. Vaše přímé místní kontakty a krátké dopravní trasy zajišťují větší udržitelnost a aktivní ochranu klimatu. 

Jako dodavatel tlakově litých dílů jsme našim zákazníkům k dispozici jako ideální partner v rámci regionálně orientovaného, dlouhodobě fungujícího, a tudíž vysoce spolehlivého dodavatelského řetězce. Toto partnerství sahá od vývoje výrobku přes jeho výrobu až po logistické a montážní služby. Naše silné stránky spočívají ve výrazné kompetenci v oblasti materiálů pro tlakové lití hliníku, hořčíku a zinku a v úzkém propojení tlakového lití a CNC obrábění. 

Inženýring, tlakové lití, obrábění a montáž

Považujeme se za Vašeho partnera od vývoje výrobku přes jeho výrobu až po montáž a logistiku. Naše inovativní přístupy nabízejí zákazníkům řešení s přidanou hodnotou. Zavedená spolupráce přitom zaručuje efektivní procesy u všech tří slitin pro tlakové lití - hliníku, hořčíku a zinku - v celém hodnotovém řetězci.

Tlakové odlitky z hliníku

S tlakovými odlitky z hliníku se dají vyrobit komplexní a lehké součástky.

Tlakové odlitky z hořčíku

Tlakové odlitky z hořčíku nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné, aby byla součástka obzvlášť lehká a schopná snášet velká zatížení.

Tlakové odlitky ze zinku

Tlakové odlitky ze zinku jsou ideální v případě, kdy je nutné, aby byly součástky tenkostěnné a současně odolávaly vysokým zátěžím.

Odlehčené konstrukce a systémové komponenty

POWER-CAST Light Metal Solutions vyvíjí, navrhuje a vyrábí systémové komponenty, odlehčené konstrukce, jakožto i kinematické systémy pro vybavení vnitřních prostorů automobilů. Navíc naše závody nabízí montáž jednotlivých komponentů až po komplexní montážní celky.

Latest News

Mars

We are making our supply chains more sustainable with the help of the Metal Alliance for Responsible Sourcing (Mars) and are meeting our duty of care towards all stakeholders. Corporate social responsibility is an essential part of our corporate culture.

mars-alliance.com

Power-Cast

Skupina POWER-CAST spojuje tradiční slévárny pod jednou střechou. Jako středně velký rodinný podnik nabízíme tlakové odlitky z hliníku, hořčíku a zinku dosahující té nejvyšší míry preciznosti.

Završením našeho portfolia pro automobilové odvětví jsou systémy odlehčených konstrukcí z hořčíku a hliníku. Zákazníci mimo automobilový průmysl, jako například výrobci zdravotní techniky nebo kování, spoléhají při montáži komplexních montážních celků na naše know-how v nejmodernějších výrobních metodách.

Osm poboček v Německu, České republice a Mexiku nabízí našim zákazníkům všechny možnosti použití dílů vyrobených tlakovým litím. A to jako dodavatel poskytující zákazníkům kompletní servis, od počínající spolupráce ve fázi vývoje až po smontované komponenty.